Nezaradené

KORNELIUS NOVAK prerozpráva svoj životný príbeh

Božia milosť nezmerná je

Potrebujeme viac a viac poznať Ježiša Krista. Posledná kniha Biblie Zjavenie Jána nám pomáha prehĺbiť náš vzťah s Ježišom Kristom. Ježišove slová  “ Ja som s vami až do skonania sveta“ je skutočnosťou v živote nás, ktorí sme uzavreli zmluvu s Bohom . Ježiš Kristus čoskoro príde a dovtedy máme odovzdávať posolstvo knihy zjavenia aj ďalším ľuďom. Pozrite si kázanie brata kazateľa Jozefa Kopileca na túto tému.

Vy ste mojimi priateľmi, ak…

Boh chce mať s nami vzťah. Má radosť ak nesieme mnoho ovocia. Bez Neho však nemôžeme nič robiť. Najviac, čo môžeme dosiahnuť v tomto živote je, ak nás Ježiš Kristus môže nazvať svojimi priateľmi…Pozrite si kázanie kazateľa Mareka Kabu na túto tému.

Padol, padol Babylon…

Výzva k modlitbe !

To, čo Boží ľud neurobí, kým anjeli držia vetry, bude musieť spraviť za neuveriteľne ťažších podmienok ak chce ostať verní Bohu. Modlime sa, aby Pán Boh ešte držal vetry, ktoré by znemožnili hlásanie posledného Božieho posolstva svetu. Modlime sa za všetkých, ktorí majú vyjsť z Babylona a za všetkých, ktorí majú prijať neskorý dážď. Je najvyšší čas, aby sme boli pripravení na hlasité volanie.

Radujte sa v Pánovi

Aké dôvody máme k prežívaniu radosti? Je možné sa radovať nezávisle od životných okolností? Pozrite si kázanie Jozefa Kopilca, ktorý našiel odpoveď na tieto otázky v liste apoštola Pavla Filipanom.

Reformácia je potrebná aj dnes

Čo sa stalo, keď našli Božie Slovo v dobe kráľa Joziáša? To isté sa môže stať aj dnes ak budeme osobne s modlitbou a pokáním študovať Božie Slovo. Reformácia je možná a potrebná v živote každého veriaceho. Pozrite si kázanie Mareka Kabu na túto tému.

 

Abrahám a Samaritánka

Čo mali spoločné? Dve podstatné skutočnosti,  ktoré všetci potrebujeme ak chceme mať večný život. Pozrite si kázanie Mareka Kabu na túto tému.

 

Svet potrebuje odpustenie

Vieme, čo je odpustenie?

Pozrite si kázanie Jozefa Chomisteka o tejto aktuálnej téme.

 

Najväčšia potreba cirkvi je vyliatie Ducha Svätého

Dnes sotva nájdeme zbor, ktorý by bol podobný apoštolským zborom v prvom storočí. Správne poznanie Boha má obrovský význam pre krst Duchom Svätým, pre vyliatie Ducha Svätého. Pozrite si kázanie brata Hegyes Horváth Géza o tejto mimoriadne aktuálnej téme.

 

Vyberte si dnes AKO budete slúžiť Bohu

Najdôležitejšia skutočnosť náboženstva je: Ochota zmeniť svoj názor =  pokánie. Vyberte si dnes: Slúžiť Bohu tak ako On chce alebo slúžiť Bohu tak ako človek chce. Pozrite si kázanie  Milenka Vucetica o dvoch možnostiach v živote človeka. Tretia cesta neexistuje.