Čo sa stalo, keď našli Božie Slovo v dobe kráľa Joziáša? To isté sa môže stať aj dnes ak budeme osobne s modlitbou a pokáním študovať Božie Slovo. Reformácia je možná a potrebná v živote každého veriaceho. Pozrite si kázanie Mareka Kabu na túto tému.