Potrebujeme viac a viac poznať Ježiša Krista. Posledná kniha Biblie Zjavenie Jána nám pomáha prehĺbiť náš vzťah s Ježišom Kristom. Ježišove slová  “ Ja som s vami až do skonania sveta“ je skutočnosťou v živote nás, ktorí sme uzavreli zmluvu s Bohom . Ježiš Kristus čoskoro príde a dovtedy máme odovzdávať posolstvo knihy zjavenia aj ďalším ľuďom. Pozrite si kázanie brata kazateľa Jozefa Kopileca na túto tému.