Modlíme sa za prijatie Ducha Svätého – Zj 18

Naša modlitebná skupina pokračuje s modlitbami za prijatie Ducha Svätého na osobnej úrovni ako aj za vyliatie pozdného dažďa na cirkev ako celok.

EGW: „Tí, čo sa úplne odovzdajú do služby Bohu a nič si nenechajú pre seba obdržia silu na dosiahnutie neuveriteľných výsledkov. Pre nich Boh vykoná veľké veci. Bude na nich pôsobiť tak, že už teraz sa pri nich naplní zasľúbenie, ktoré je určené pre večnosť.“