Vyberte si dnes AKO budete slúžiť Bohu

Najdôležitejšia skutočnosť náboženstva je: Ochota zmeniť svoj názor =  pokánie. Vyberte si dnes: Slúžiť Bohu tak ako On chce alebo slúžiť Bohu tak ako človek chce. Pozrite si kázanie  Milenka Vucetica o dvoch možnostiach v živote človeka. Tretia cesta neexistuje.

 

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.