Odpustenie- KZ Fiľakovo

Dôvera- KZ Fiľakovo

Uznanie – KZ Fiľakovo

Kríza – KZ Fiľakovo

Klub zdravia Fiľakovo v roku 2014

Radosť – KZ Fiľakovo

Záväzok – KZ Fiľakovo

Kurz varenia – KZ Biskupice

Kázanie Michal Fulier Žalm 130

Kázanie Michal Fulier Prorok Eliáš a naša doba

Gény a naše zdravie – KZ Biskupice 1.prednáška

Kázanie Karol Badinský Sila Božej lásky nás spája

Kázanie Ősz Farkas Ernő Boží hlas

Pokrivené myslenie – KZ Biskupice 2.prednáška

Kázanie Milenko Vucetic Dať svojmu životu zmysel

Kázanie Milenko Vucetic Existuje nejaká radostná správa

Cvičte s nami II- ukážka

Cvičte s nami III v KZ Fiľakovo ukážka

Cvičte s nami III – kompletné cvičenie

Ako nájsť silu ku zmene – KZ Biskupice 3.prednáška