Výzva k modlitbe !

To, čo Boží ľud neurobí, kým anjeli držia vetry, bude musieť spraviť za neuveriteľne ťažších podmienok ak chce ostať verní Bohu. Modlime sa, aby Pán Boh ešte držal vetry, ktoré by znemožnili hlásanie posledného Božieho posolstva svetu. Modlime sa za všetkých, ktorí majú vyjsť z Babylona a za všetkých, ktorí majú prijať neskorý dážď. Je najvyšší čas, aby sme boli pripravení na hlasité volanie.