Kluby zdravia

 

Plán činnosti klubov zdravia na rok 2017

 

Cvičenie a prednášky v oblasti zdravého životného štýlu vo Fiľakove, Radzovciach a Čakanovciach  – celý rok 2017.

 

Zakladať nové kluby zdravia v obciach Šávoľ, Šíd, Čamovce, Prša a Holiša – I. polrok 2017

 

Pokračovať  cvičením a prednáškami v KZ Belina a Biskupice – II. Polrok 2017.

Plán činnosti klubov zdravia na rok 2016

Klub zdravia Fiľakovo:

Pravidelné cvičenie každý utorok od 18,00 do 19,00 v telocvični.

Podporná skupina Sloboda 1 x za mesiac.

Klub zdravia Radzovce:

Pravidelné cvičenie každý pondelok od 18,00 do 19,00 v  Miestnom kultúrnom stredisku.

Podporná skupina Nádej 1 x za mesiac.

Prednáška o zdraviu prospešných a škodlivých nápojoch  21. marca 2016  o 17.00 hod. 

Klub zdravia Čakanovce:

21. január 2016 (štvrtok) o 10.00
Telesné zdravie – výživa
27. január 2016 (streda) o 10.00
Sociálne zdravie – vzťahy

Séria prednášok Cesta ku slobode o vplyve rôznych závislostí na zdravie a život.
– Ako prelomiť popretie?
– Existuje cesta k vytvoreniu novej osobnosti?
– Úloha podporných skupín a princípy 12 krokového programu na prekonanie akejkoľvek závislosti.

Miesto  konania: Kultúrny dom Čakanovce
každú stredu od 23. marca 2016 do 13. apríla 2016 vždy od 10.00 do 11.00 hod.

24.02.2016 Zdravé a nezdravé tuky
– príprava zdravých nátierok a šalátov
20.04.2016 Bielkoviny rastlinné a živočíšne
– vegetariánska plnená kapusta a príprava sójového mlieka
15.6.2016 Cukry – jednoduché a zložené
– zdravé raňajky a príprava zdravších sladkostí

Klub zdravia Belina

Pravidelné cvičenie každú stredu od 18,00 do 19,00 v Kultúrnom dome.

Svoj osud máme na svojom tanieri (o výžive)
17. február 2016 o 10.00
 Jednoducho to začnime! (o pohybe)
24. február 2016 o 10.00

Uskutočnené akcie je možné pozrieť:

Vzťahy

Cvičenie a pohyb

Cvičte s nami IV.časť

 

 

 

 

Plán činnosti KZ Fiľakovo, KZ Biskupice a KZ Radzovce na rok 2015

KZ BISKUPICE:

PREDNÁŠKY ZAMERANÉ NA PROGRAM NEW START 4 stretnutia:  komplexný program zameraný na fyzické i duševné zdravie, spiritualitu a vzťahy. Termín: február-máj.

 KZ RADZOVCE: PREDNÁŠKY ZAMERANÉ NA NEW START 4 stretnutia:  komplexný program zameraný na fyzické zdravie i duševné zdravie, spiritualitu a vzťahy. Termín: február-máj.

KZ FIĽAKOVO: PREDNÁŠKY ZAMERANÉ NA BOJ PROTI ZÁVISLOSTIAM Termín: október-december.

Cvičenie priebežne celý rok okrem prázdnin: každý pondelok v Radzovciach a každý utorok vo Fiľakove.

Uskutočnené akcie

Ako ovplyvňujú gény naše zdravie

video TU

Pokrivené myslenie

video TU

Ako nájsť silu ku zmene

video TU