Nezaradené

Sila Božej lásky nás spája

Žalm 66,1-9

„ Prečo je dobré byť spolu? Prečo je dobrá vec oslavovať? Prečo je dobré mať sviatky a ako správne oslavovať?… Pán Boh ustanovil sviatky… Oslava Boha posilňuje našu vieru. Pán Boh chce, aby sme si pamätali, čo Boh urobil a čo robí konkrétne pre Teba a pre mňa…Dôverujeme Bohu, lebo vidíme, čo pre nás urobil v minulosti a to je záruka, že nás neopustí ani v budúcnosti.“

Ócsai Tamás

Ponúkame Vám video zo stretnutia  Maďarského a Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa .Veríme, že Vás obohatí a osloví Božie Slovo tlmočené bratmi Karolom Badinským a  Ősz Farkas Ernő. Nádherné piesne, ktoré odzneli na Božiu oslavu  Vás určite  vyzdvihnú do nebeskej atmosféry.

Sila Božej lásky nás spája

Boží hlas

 

 

 

 

Prorok Eliáš a naša doba

„Znám tvoje skutky, že nie si ani studený  ani horúci. Bárs by si bol studený alebo horúci!“

Zj 3,15

 „Vtedy  pristúpil Eliáš ku všetkému ľudu a povedal: Dokedy budete krívať na obe strany? Ak je Hospodin Bohom nasledujme  ho a ak je ním Bál choďte za ním!…“

1 Kráľ.18,21

V čom sa podobá doba proroka Eliáša našej dobe? Aké životne dôležité ponaučenie si môžeme zobrať zo skúsenosti proroka Eliáša ? Ponúkame Vám video-záznam o tejto téme, kázanie Michala Fuliera aj s prekladom do maďarského jazyka.

 Video TU

 

 

Referendum o rodine

„Odpovedal im: Či ste nečítali, že od počiatku ich Stvoriteľ stvoril ako muža a ženu?   A ďalej hovoril: Preto opustí človek otca a matku a pripojí sa k svojej manželke a budú dvaja jedno telo.“  Mat 19,4.5

 

„Pre toho, kto by zviedol na hriech jedného z týchto malých, čo veria vo mňa, by bolo lepšie, keby mu zavesili na krk mlynský kameň a potopili ho do morských hlbín. Beda svetu pre pohoršenie. Pohoršenia síce musia prísť, ale beda človeku, skrze ktorého pohoršenie prichádza.“      Mat 18, 6. 7

 

Referendum o rodine je témou, ktorá je pre spoločnosť aj cirkev zaujímavá a dôležitá. K téme  Vám ponúkame  možnosť pozrieť si video záznam z prednášok cyklu „Cesta ku zdraviu a životnej harmónii“ z Klubu zdravia Fiľakovo. Prednáška je v slovenskom a maďarskom jazyku.

video TU

 

Video: Kázanie

“ Z hlbín volám na Teba, Bože…“ Ž 130,1

Pozrite si video záznam kázania brata kazateľa Michala Fuliera zo sobotnej bohoslužby dňa10.1.2015.

Video TU

10 dní modlitieb

Téma modlitebných stretnutí bude ovocie Ducha. Budeme sa modliť za ovocie Ducha, o ktorom sa píše v Ga 5,22-25.

042-022

„Odolať hriechu a zvíťaziť nad ním môže len mocné pôsobenie tretej božskej Osoby, ktorá mala prísť v neobmedzenej sile a v plnosti božskej moci. Duch Svätý robí účinným dielo, ktoré vykonal Vykupiteľ sveta. On očisťuje srdce. Skrze Ducha Svätého sa veriaci stáva účastníkom božskej prirodzenosti. Kristus poslal svojho Ducha ako božskú moc, ktorá má v človekovi premáhať zdedené i vypestované sklony k zlu a cirkvi má pomôcť získať Jeho povahu.“ / citát  EGW Túžba vekov  str.471 odst.1/