Srdečne Vás pozývame  
na cyklus biblických prednášok Milenka Vučetića  JE ČAS DAŤ SVOJMU ŽIVOTU ZMYSEL, ktoré sa uskutočnia v priestoroch

MAĎARSKÉHO DOMU vo Fiľakove (pod hradom)

21. – 22. marca 2015

27. – 29. marca 2015

o 18:00. hod.

Na prednáškach sa budeme zaoberať často diskutovanou témou o „konci sveta“ ako aj znepokojujúcimi otázkami, s ktorými sa často stretávame …viac