Žalm 66,1-9

„ Prečo je dobré byť spolu? Prečo je dobrá vec oslavovať? Prečo je dobré mať sviatky a ako správne oslavovať?… Pán Boh ustanovil sviatky… Oslava Boha posilňuje našu vieru. Pán Boh chce, aby sme si pamätali, čo Boh urobil a čo robí konkrétne pre Teba a pre mňa…Dôverujeme Bohu, lebo vidíme, čo pre nás urobil v minulosti a to je záruka, že nás neopustí ani v budúcnosti.“

Ócsai Tamás

Ponúkame Vám video zo stretnutia  Maďarského a Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa .Veríme, že Vás obohatí a osloví Božie Slovo tlmočené bratmi Karolom Badinským a  Ősz Farkas Ernő. Nádherné piesne, ktoré odzneli na Božiu oslavu  Vás určite  vyzdvihnú do nebeskej atmosféry.

Sila Božej lásky nás spája

Boží hlas