Misia

Šíriť dobrú správu o Pánu Bohu je našim prvoradým poslaním. Preto sa pravidelne zapájame do rôznych misijných akcií. Podporujeme aj činnosť strediska korešpondenčných kurzov. www.skskk.sk

 

Srdečne Vás pozývamena cyklus biblických prednášok Milenka Vučetića

JE ČAS

DAŤ SVOJMU ŽIVOTU ZMYSEL

ktoré sa uskutočnia v priestoroch

MAĎARSKÉHO DOMU vo Fiľakove (pod hradom)

21. – 22. marca 2015

27. – 29. marca 2015

o 18:00. hod.

Na prednáškach sa budeme zaoberať často diskutovanou

témou o „konci sveta“, ako aj znepokojujúcimi otázkami,

s ktorými sa často stretávame.

Sobota: AKO MAŤ ISTOTU, ŽE TO, ČO VIEM JE PRAVDA

Nedeľa: FILM „STVORENIE SVETA“

Piatok: INFORMÁCIA A MANIPULÁCIA

Sobota: EXISTUJE AJ NEJAKÁ RADOSTNÁ SPRÁVA?

Nedeľa: VAROVANIE, KTORÉ STAČÍ!