Čo by sa stalo na našej zemi, keby Pán Boh problém hriechu vyriešil za okamih? Čo by sa stalo aj v nebi? Prečo je dôležité vedieť,  kto je pre nás Syn Dávidov?

Pozrite si video Milenka Vucetica a dozviete sa odpoveď. Kázanie je s prekladom do maďarského jazyka.