“ Z hlbín volám na Teba, Bože…“ Ž 130,1

Pozrite si video záznam kázania brata kazateľa Michala Fuliera zo sobotnej bohoslužby dňa10.1.2015.

Video TU