„Odpovedal im: Či ste nečítali, že od počiatku ich Stvoriteľ stvoril ako muža a ženu?   A ďalej hovoril: Preto opustí človek otca a matku a pripojí sa k svojej manželke a budú dvaja jedno telo.“  Mat 19,4.5

 

„Pre toho, kto by zviedol na hriech jedného z týchto malých, čo veria vo mňa, by bolo lepšie, keby mu zavesili na krk mlynský kameň a potopili ho do morských hlbín. Beda svetu pre pohoršenie. Pohoršenia síce musia prísť, ale beda človeku, skrze ktorého pohoršenie prichádza.“      Mat 18, 6. 7

 

Referendum o rodine je témou, ktorá je pre spoločnosť aj cirkev zaujímavá a dôležitá. K téme  Vám ponúkame  možnosť pozrieť si video záznam z prednášok cyklu „Cesta ku zdraviu a životnej harmónii“ z Klubu zdravia Fiľakovo. Prednáška je v slovenskom a maďarskom jazyku.

video TU