„Znám tvoje skutky, že nie si ani studený  ani horúci. Bárs by si bol studený alebo horúci!“

Zj 3,15

 „Vtedy  pristúpil Eliáš ku všetkému ľudu a povedal: Dokedy budete krívať na obe strany? Ak je Hospodin Bohom nasledujme  ho a ak je ním Bál choďte za ním!…“

1 Kráľ.18,21

V čom sa podobá doba proroka Eliáša našej dobe? Aké životne dôležité ponaučenie si môžeme zobrať zo skúsenosti proroka Eliáša ? Ponúkame Vám video-záznam o tejto téme, kázanie Michala Fuliera aj s prekladom do maďarského jazyka.

 Video TU