Radujte sa v Pánovi

Aké dôvody máme k prežívaniu radosti? Je možné sa radovať nezávisle od životných okolností? Pozrite si kázanie Jozefa Kopilca, ktorý našiel odpoveď na tieto otázky v liste apoštola Pavla Filipanom.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Radujte sa v Pánovi

Reformácia je potrebná aj dnes

Čo sa stalo, keď našli Božie Slovo v dobe kráľa Joziáša? To isté sa môže stať aj dnes ak budeme osobne s modlitbou a pokáním študovať Božie Slovo. Reformácia je možná a potrebná v živote každého veriaceho. Pozrite si kázanie Mareka Kabu na túto tému.

 

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Reformácia je potrebná aj dnes

Abrahám a Samaritánka

Čo mali spoločné? Dve podstatné skutočnosti,  ktoré všetci potrebujeme ak chceme mať večný život. Pozrite si kázanie Mareka Kabu na túto tému.

 

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Abrahám a Samaritánka

Svet potrebuje odpustenie

Vieme, čo je odpustenie?

Pozrite si kázanie Jozefa Chomisteka o tejto aktuálnej téme.

 

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Svet potrebuje odpustenie

Najväčšia potreba cirkvi je vyliatie Ducha Svätého

Dnes sotva nájdeme zbor, ktorý by bol podobný apoštolským zborom v prvom storočí. Správne poznanie Boha má obrovský význam pre krst Duchom Svätým, pre vyliatie Ducha Svätého. Pozrite si kázanie brata Hegyes Horváth Géza o tejto mimoriadne aktuálnej téme.

 

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Najväčšia potreba cirkvi je vyliatie Ducha Svätého

Vyberte si dnes AKO budete slúžiť Bohu

Najdôležitejšia skutočnosť náboženstva je: Ochota zmeniť svoj názor =  pokánie. Vyberte si dnes: Slúžiť Bohu tak ako On chce alebo slúžiť Bohu tak ako človek chce. Pozrite si kázanie  Milenka Vucetica o dvoch možnostiach v živote človeka. Tretia cesta neexistuje.

 

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Vyberte si dnes AKO budete slúžiť Bohu

Cirkev podľa Božieho srdca

Kde inde by mali nájsť ľudia prijatie a odpustenie ak nie v  cirkvi? Podarí sa nám nájsť aspoň jedného človeka, ktorý dokáže byť nielen priateľom ale skutočným bratom, sestrou? Podobá sa nevesta Kristova – cirkev na svojho Ženícha – Ježiša Krista? Existuje cesta ako to dosiahnuť. Pozrite si kázanie br. Mareka Kabu na túto tému.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Cirkev podľa Božieho srdca

Robte všetko na Božiu slávu

Kedy majú naše slová váhu? Ako môžeme naplniť svoje srdce pravou radosťou a šťastím? Pozrite si video z kázania Milenka Vucetica o tom, čo je najdôležitejšie v kresťanskom živote.

 

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Robte všetko na Božiu slávu

7 trúb zo Zjavenia Jána

Čo sa musí stať, aby Boh mohol dokončiť dielo spasenia? Žijeme v čase 7. trúby, keď Boh preberá vládu aj nad zemou. Zatiaľ na zemi vládne zlo ale už to nepotrvá dlho. Ako a prečo Boh súdi je 7 trúb zo Zjavenia Jána. Pre koho to bude radostnou správou? Pozrite si video na túto tému.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na 7 trúb zo Zjavenia Jána

Priložte svoje srdce ku svojim cestám

V každom z nás žije malý „Zorobábel“. Od každého z nás závisí osud ďalších zajatcov, ktorí sa majú vrátiť z Babylona. Nájdu bránu a cestu? Odstránime ruiny?

Pozrite si video z kázania Pavla Hlivku  “ Pieseň“ proroka Haggea o tom, prečo je Boží chrám najdôležitejší. Hľadajte najprv Božie kráľovstvo…neplačte nad sebou, Pán Boh vás požehná. Budúcnosť je nádherná. Očakávajte Pána Boha a Jeho požehnania. Buďte trpezliví!

 

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Priložte svoje srdce ku svojim cestám